Skip to content
Universitetets karateklubb

Om klubben

Universitetets Karateklubb - UKK - er primært for studenter og ansatte ved universitet og høyskoler i Bergen.

Vi trener karatestilen Chito-ryu, en tradisjonell karatestil preget av naturlige stillinger, helhetlig trening av kropp og sinn og teknikker for effektivt selvforsvar.

UKK er en meritert klubb, startet i 1972. Over årene har medlemmer av UKK trent, reist og konkurert, og høstet gode resultater. I tillegg har medlemmer av UKK vunnet flere internasjonale medaljer i Soke Cup, det som kan tilsvare Chito-ryu’s VM.

UKK står utenfor BSI av historiske årsaker. Da UKK startet opp i 1972, var ikke BSI interesert i å tilby karate ved Universitetet/høyskole. Mange år etter kom BSI Karate til, men det er viktig for oss å understreke at BSI Karate og UKK er to ulike klubber.